Õpetajaskond

Õppetoolide juhid:

  • Reet Mõlder, algõpetus (1.-6. klass)
  • Anna Perova, põhikool
  • Kristi Saare, gümnaasium
  • Erik Kuldkepp, üldõpetuse koordinaator

Õpetajad

Kõikidel kooli töötajatel on epost järgmisel kujul eesnimi.perenimi [@] pelgulinna.edu.ee
Täppidega tähed nimes, kaotavad täpid, tilde kaob. Sidekriipsuga nimi jääb nagu ta on.

või tel 6 738 650

Andriankova, Oxana - vene keel
Allika, Kadrian - eripedagoog, algõpetus
Aro, Tiina - saksa keel

Asperk, Petri - algõpetus, arvutiõpetus
Bome, Johanna - ajalugu põhikoolis ja gümnaasiumis 6a., ühiskonnaõpetus, Kodulinn Tallinn
Eero Liina - tants (töösuhe peatatud)
Esnar, Tiiu - kunstiained
Jaadla, Marilin - algõpetus
Jalasto, Marii-Helen - algõpetus 

Jürves, Triinu - kunstiained
Kaldaru, Maris - muusika, laste- ja segakoori juht
Kaljuvee, Kadri-Liis - loodusõpetus, bioloogia
Kartau, Triinu - algõpetus
Kelgo, Kärt - algõpetus  (töösuhe peatatud)
Keres, Karoliine - matemaatika
Kivi, Liisa - kunstiõpetus
Klaan, Veiko - eesti keel ja kirjandus

Koitla, Kai - eripedagoog, algõpetus
Krasna, Aivi - algõpetus 
Kravik, Toomas - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Kriit, Kadi - kunstiajalugu
Kodas, Kristina - mudilaskoori õpetaja, muusikaõpetaja
Kukk, Kaire - algõpetus 
Kuznetsova, Marina - rütmika, etikett, rahvatants, seltskonnatants
Kulbin, Kea - pikapäevarühm
Kuldkepp, Erik - sotsiaaltöö

Käesel, Kärt - psühholoogia
Lampmann, Sondra - kunst (animatsioon)
Lillemets, Rea - kehaline kasvatus
Loo, Nele - kehaline kasvatus, tantsuline võimlemine
Lorenz, Birgy - arvutiõpetus (arvutigraafika, veebimeedia)
Matiek, Maie - matemaatika
Momblat, Maria - matemaatika  (töösuhe peatatud)
Muru, Kalev - füüsika
Mõlder, Reet - algõpetus

Mäemat, Jüri - kunstiained
Männik, Tiiu - algõpetus (töösuhe peatatud)
Naarits, Merle - algõpetus
Nakus, Dagmar - algõpetus, tants 
Noole, Riina - kehaline kasvatus, liikumismängud
Nõges, Tiina - arvutiõpetus
Olesk, Johanna - ujumisring, algõpetus
Olluk, Kaie - algõpetus, inglise keel
Onton, Karmen - algõpetus, majandus
Paal, Kristi - algõpetus, inglise keel

Panin, Timo - bioloogia
Perova, Anna - keemia, loodusõpetus, biokeemia
Peterson, Ljubov - vene keel
Proomann, Inga - bioloogia, inimeseõpetus  (töösuhe peatatud)
Raamat, Albert - geomeetria
Raavel, Piret - inglise keel
Raichert, Inara - vene keel
Randlepp, Riina - kehaline kasvatus
Rosin, Reelika - algõpetus
Saar, Ave - inglise keel

Saare, Kristi - inglise keel, majandus, raamatupidamine, uurimustööde alused, eraisiku rahaasjad
Sagur, Saima - eeesti keel ja kirjandus
Salmar, Margit - kaunid kunstid (näitering)
Salumets, Liina - algõpetus
Siitsman, Sirli - algõpetus, ajalugu
Simmo, Aivo - geograafia
Sinka, Eneli - algõpetus, inglise keel
Soots, Aigi - matemaatika

Tark, Heidi - algõpetus, matemaatika
Teesalu, Liis - kunstiained
Tereping, Riho - liiklusõpetus
Tonts, Annika - kunstiained
Turi, Reelika - eesti keel
Tõnisson, Nele - käsitöö ja kodundus, muusika
Vaks, Ulve - eesti keel ja kirjandus
Vaikre, Erki - riigikaitse
Vent, Ülle - matemaatika
Villak, Asmo - töö- ja tehnoloogiaõpetus
Volis, Natalja - inglise keel (töösuhe peatatud)
Üüde, Doris - inglise keel

 

Klassijuhatajad:

1a Jalasto
1b Kartau
1c Salumets
1d Tark
2a Nakus
2b Naarits
2c Rosin
2d Jaadla
3a Kukk
3b Krasna
3c Onton
3d Mõlder
4a Paal
4b Olluk
4c Koitla
4d

Olesk

5a Siitsman
5b Sinka
5c

Asperk

5d Tõnisson
6a Allika
6b Onton
6c Olluk
6d Matiek
7ak Mäemat
7bk Soots
7c Turi
8ak Saar
8bk Peterson
8c Raichert
9ak Siitsman
9bk Sinka
9c Lillemets
   
10. klass Turi
11. klass Noole
12. klass Perova (P) ja Bome (KP)