Gümnaasiumiõpilasele

GÜMNAASIUMIS TOIMIMISEKS JA LÕPETAMISEKS

 

Kursusehindamine

Käesoleval aastal jätkub õppetöö gümnaasiumis kursusesüsteemis. See tähendab, et õppeaasta 35 nädalat on jagatud 35. tunnisteks kursusteks.

  • 1 tund nädalas = 1 kursus
  • 2 tundi nädalas = 2 kursust
  • 3 tundi nädalas = 3 kursust jne.

Terve õppeaasta jooksul saab õpilane protsessi- ja arvestuslikke hindeid, mille aluse pannakse tunnistusele kursuse hinne. Kursuse hinne pannakse vähemalt 3 arvestusliku hinde alusel. Arvestuslike tööde mittesooritamise korral on järelevastamise võimalus eelnevalt aineõpetajaga kokkuleppel. Põhjuseta puudujatel arvestustöö järelevastamise võimalust ei anta.

KURSUSTE HINDAMISTE AJAD

 

Klass Tundide arv nädalas Kursuse lõpp        
X ja XI klass 1 13. juuni        
  2 26.jaan 13.juuni      
  3 1.dets 16.märts 13.juuni    
  4 10.nov 19.jaan 29.märts 13.juuni  
  5 3.nov 22.dets 23.veebr 20.apr 13.juuni
             
             
XII klass 1 20.apr        
  2 22.dets 20.apr      
  3 17.nov 9.veebr 20.apr    
  4 3.nov 22.dets 23.veebr 12.apr  
             

 

 

Suunavalikud

Kunstisuund
Gümnaasiumi kunstisuund sisaldab erinevaid kunstitunde. Toimuvad kunstipraktika I ja II. Suunakesamiks on gümnaasiumi lõpetades kunstiajalugu ja kunstisuuna lõputöö koos uurimusega. Lisaks loe siit, mis PGs kunstis toimub - kliki siia

Pragmaatiline suund
Gümnaasiumi pragmaatilise suuna lisaaineteks on: majandus, mis sisaldab ka algkursust raamatupidamisest; infotehnoloogia, mis hõlmab informaatikat, arvutigraafikat, veebimeediat, video ja animatsiooni; riigikaitse ja sportmängud. Suunakesamiks on loedeldud ainete elektrooniline koondeksam, test.
Lisaks vaata siit videoid - kliki siia
PG spordiblogi - kliki siia
ITK blogi - kliki siia

Humantiaarsuund, vastuvõtt kuni 2013, alates 2014 pakume humanitaarsetega huvidega õpilastele valikaineid olenemata suunast, millel nad õpivad
Gümnaasiumi humanitaarsuuna lisaaineteks on inglisekeelsed ained: inglise keele grammatika (academic or creative writing), country study; Samuti õpitakse vene keelt ärikeelena ning kõneõpetust ja kultuurilugu, sündmusekorraldust ja näitekunsti. Kooli suunaeksamiks on sündmusekorraldus, inglise keele ja vene keele koolieksam.

 Valikained

  • Lisaks valitud suuna kohustuslikele ainetele on võimalik valida järgnevaid ülekoolilisi valikaineid: majandus, joonestamine, üldkunst I-IV, tööõpetus, kokandus, seltskonnatants, etikett, praktiline psühholoogia, eesti keel teise keelena; C-keel(vene/saksa keel/mõni muu keel); biokeemia I ja II; biogeograafia; arvuti kasutamine uurimustöö alusena; Tallinn kodulinn; riigikaitse (võimalusel) ; informaatika, arvutigraafika, veebimeedia, video ja animatsiooni, koorilaul, maailma ajalugu, uurimustööde alused, uurimustöö tegemine arvutiga, kosmoloogia, majandusmatemaatika; võimalusel ka usundilugu jne.
  • Projektipõhised valikained: õlimaal, viltimine, siidimaal, metallehistöö, robootika, mobiilitehnoloogia ja app-ide programeerimine.
  • Huviliste olemasolul avatakse riigieksamiks ja koolieksamiks ettevalmistuskursused.
  • Alates 2014 humanitaarsete huvidega õpilasele: draamaõpetus (Drama), loovkirjutamine (Creative writing), inglise keele grammatika (Grammar using IT). Samuti õpitakse vene keelt ärikeelena ning kõneõpetust ja kultuurilugu, sündmusekorraldust.

Valikainete valimine toimub septembri esimestel nädalatel (info klassijuhatajalt). Valikainekursus avatakse, kui kursusele on registreerunud vähemalt 15 õpilast.
Täpse põhi- ja valikainete loetelu info saate klassijuhatajalt, mis puudutab teie suunda.