Õppeaasta eesmärgid

2016/2017 õppeaastal:

  • Muutnud õpikäsitluse alased juurutustegevused
    • Hindamine, õpilastele antava tagasiside võimaluste arendamine, õpilaste enesehindamise võimaluste arendamine
    • Õpilastele vastutuse jagamine, initsiatiivi toetamine sh. õpilase omaalgatuse toetamine läbi õppeainete lõimingu
    • Nutikad õpilased, nutikad õpetajad, nutikad vanemad! - nutikate lahenduste toomine kooliellu ja õppeprotsessi
  • Osalemine rahvusvahelises kui ka Eesti siseses koostöös, rahvusvahelised projektid, koostöö kogukonnaga
  • Kooli juubeliaasta tegevused (PG105)
  • Uut kooli 6-aastase arengukava kirjutamist puudutavad ühistegevused