Õppeaasta eesmärgid

2017/2018 õppeaastal:

 • Muutnud õpikäsitluse rakendamine põhikoolis
  • Üldõpetuse põhimõtete rakendamine 1.-4. klassis, teemapõhine õpetamine
  • Uurimuslik õpe I ja II kooliastmes
  • Lõimingutundide rakendamine ja läbiviimine III kooliastmes 
 • Eesti Vabariik 100
  • Osalemine sajas EV100 projektis
  • Lennuõhtud, lõimingunädalad jt. on isamaalise ja kultuurilise väärtusega
 • Osalemine rahvusvahelises kui ka Eesti siseses koostöös, rahvusvahelised projektid, koostöö kogukonnaga