Arengukava ja põhimäärus

Kooli kaudu säilitatakse ja kujundatakse neid kogemusi, väärtuseid ja tõekspidamisi, mis on kogu ühiskonna jaoks olulised. Iga kool soovib olla ühiskonna silmis aktsepteeritud kui kvaliteetset haridust andev, enesest lugupidavaid ja teistega arvestavaid intelligentseid ja terve maailmavaatega ühiskonna liikmeid produtseeriv haridusasutus. Pelgulinna Gümnaasiumil tuleb leida selline arengustrateegia, mis aitaks koolil läbi kvaliteetse ja mitmekülgse hariduse võimaldamise õppimist motiveerivas õpikeskkonnas kvalifitseeritud pedagoogide abiga jõuda Eesti haridusturul arvestatavale kohale.

 

Kooli põhikiri: kliki siia

 

Arengukava 2011-2017

Loe siit: Arengukava fail

Arengukava lisa (tegevuskava 3 aastaks) - kliki siia

 

Arengukava ja tegevuskava 2018-2023

kliki siia